Links
realestate

Actele necesare pentru vanzarea unui teren22 - 05 - 2012

 • Actul de proprietate pentru terenuri, acesta poate fi contract de vanzare-cumparare autentificat la notariat sau titlu de proprietate;
 • Incheierea de Carte Funciara de la Judecatoria de sector sau pentru judetul respectiv;
 • Certificatul fiscal de la Directia Taxe si Impozite Locale sau de la Primaria localitatii pe raza careia se afla terenul. In Certificatul fiscal trebuie sa fie precizate: suprafata de teren, categoria de folosinta (extravilan, intravilan arabil sau intravilan construibil), numarul postal (daca exista);
 • Extrasul de Carte funciara, in care trebuie sa fie precizate: suprafata terenului, numarul postal (daca exista), precizarea drumului de servitute si in favoarea caror loturi;
 • Certificatul de atribuire numar postal emis de Primaria Municipiului Bucuresti, Directia Patrimoniu Evidenta Proprietati, Cadastru, Serviciul Nomenclatura Urbana;
 • Adresa “Aprobarea privind scoaterea definitiva a terenurilor din productia agricola”, este necesara in cazul in care terenului i-a fost schimbata categoria de folosinta (a fost trecut din extravilan in intravilan sau din intravilan arabil in intravilan construibil); eliberata de Ministerul Administratiei Publice, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti si vizata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei D.G.A.I.A.
 • In cazul in care terenul a fost dezmembrat si s-a constituit servitute de trecere, este necesar Actul autentic de dezmembrare si de constituire a unui drept de servitute. Pentru servitutea de trecere este necesar un numar cadastral separat, intabulat in Cartea Funciara;
 • Dosar cadastral (copie)
 • In cazul terenurilor intravilane construibile se solicita Certificat de urbanism de la Primaria de sector, cu mentiunea “necesar la instrainare”
 • Certificat de casatorie, Sentinta civila de divort, cu mentiunea “definitiva si irevocabila”, daca este cazul (atat pentru vanzator, cat si pentru cumparator);
 • Actele de identitate ale partilor (trebuie sa fie in perioada de valabilitate)
Click pentru toate articolele