Links
realestate

Acte necesare pentru vanzarea unei case cu teren22 - 07 - 2012

 • Actul de proprietate pentru case, acesta poate fi Contract de vanzare-cumparare sau Titlu de proprietate pentru teren si Certificat de urbanism, Autorizatie de construire, Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, Dovada regularizarii taxei pentru Autorizatia de construire pentru constructie;
 • Incheierea de Carte Funciara de la Judecatoria de sector sau pentru judetul respectiv;
 • Certificatul fiscal de la Directia Taxe si Impozite Locale sau Primaria Localitatii unde se afla imobilul, pentru judete, in care trebuie precizat obligatoriu suprafata de teren, categoria de folosinta (extravilan, intravilan arabil sau intravilan construibil), numarul postal (daca exista), suprafata constructiei;
 • Extrasul de Carte Funciara de la Judecatoria de sector sau pentru judetul respectiv, in extras trebuie precizate suprafata terenului, numarul postal (daca exista), suprafata constructiei, cu precizarea drumului de servitute si in favoarea caror loturi, daca este cazul);
 • Certificatul de atribuire numar postal emis de Primaria Municipiului Bucuresti, Directia Patrimoniu Evidenta proprietati, Cadastru, Serviciul Nomenclatura Urbana;
 • Adresa: "Aprobarea privind scoaterea definitiva a terenurilor din productia agricola”, necesara in cazul in care terenului i-a fost schimbata categoria de folosinta (a fost trecut din extravilan in intravilan, sau intravilan arabil in intravilan construibil), eliberata de Ministerul Administratiei Publice , Oficiul National de Cadastru Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti si vizata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei D.G.A.I.A.;
 • In cazul in care terenul a fost dezmembrat si s-a constituit servitute de trecere, este necesar Actul autentic de dezmembrare si de constituire a unui drept de servitute. Pentru servitutea de trecere trebuie numar cadastral separat si intabulat la cartea funciara;
 • Ultima chitanta de achitare a energiei electrice - pentru constructie;
 • Dosar cadastral (copie);
 • Certificate de casatorie, vanzatori si cumparatori (daca este cazul), sau Sentinta civila de divort cu mentiunea "definitiva si irevocabila";
 • Actele de identitate ale partilor (trebuie sa fie in perioada de valabilitate).
Click pentru toate articolele