Links
realestate

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Regulamentul general privind protectia datelor impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii incepand cu data de 25 mai 2018 şi înlocuieşte Directiva 95/46/CE şi, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Descarca fisierul PDF